Forståelig utrygghet

Det er viktig at helseforetakene gir innbyggerne tryggheten tilbake, skriver Trønder-Avisas kommentator.

Færre ambulanser: Helse Nord-Trøndelag har, etter at Helse Midt-Norge tirsdag endret opptaksområdene for sykehusene, færre kommuner og ambulanser å ta seg av. Færre ambulanser fører til at beredskapen på Innherred blir dårligere, skriver Trønder-Avisas kommentator. 

Gjennom å redusere ambulansebered- skapen i Helse Nord-Trøndelag med til sammen tre døgnambu-lanser, er det vanskelig å se for seg at den totale beredskapen ikke blir svakere.

Meninger

Trygghet er elementært for oss innbyggere. Vissheten om at vi har politiet i nærheten, at brannstasjonen har folk i beredskap, gjør oss tryggere. Ikke fordi vi går rundt og frykter at vi skal bli ranet på gata, eller for at huset plutselig skal ta fyr. Men fordi det er godt å vite at de er i nærheten. I umiddelbar nærhet. Det er ikke uten grunn at trygghet er så viktig i Abraham Maslows behovspyramide. Etter de mest basale og fysiologiske behovene som knytter seg til mat, drikke og søvn, er trygghetsbehovet på en soleklar plass nummer to. Å føle seg trygg og beskyttet er avgjørende for å ha en god helse.