Ny studiestedsstruktur.

Krevende balansekunst

Rektor Hanne Solheim Hansens nye forslag til ny studiestruktur ved Nord universitet er balansekunst.

Akrobat: Konstituert rektor Hanne Solheim Hansen har framstått som en stødig akrobat i prosessen med å endre studiestedsstrukturen ved Nord universitet. Nå har hun også gjort de nødvendige endringene som også styrker Trøndelag, mener Trønder-Avisas kommentator.  

Meninger

To måneder har gått siden forrige gang rektor Hanne Solheim Hansen la fram et forslag til ny studiestedsstruktur ved Nord universitet. I to måneder er hun blitt idioterklært og beskyldt for å ville rasere både vel etablerte samfunnsstrukturer, næringsliv og universitetet hun er konstituert til å lede. 279 høringsuttalelser og tusenvis av leserinnlegg og presseoppslag senere, har hun justert forslaget sitt. Akkurat som hensikten er ved å sende slike strukturendringer ut på høring. Det handler om å flytte grensepinnene ut fra om virkelighetsbildet endrer seg etter tilbakemeldingene. Og det er nettopp det rektoren nå har gjort: