Når skolen krenker

Er «verdens beste ungdomsskole» bare for elever som er A4?

Urovekkende: I to ulike saker, som er behandlet av to ulike fylkesmannsembeter, er konklusjonen at Levanger ungdomsskole har krenket to elever. At samme feil er blitt gjentatt, uten tegn til bedring, er alvorlig, skriver Trønder-Avisas kommentator. Foto: Johan Arnt Nesgård 

Den samme feilen er blitt gjentatt, uten tegn til bedring.

Meninger

To fylkesmenn har slått fast at Levanger ungdomsskole, ved rektor Bjørg Tørresdal som ansvarlig, har krenket to elever i løpet av de siste par årene. Begge sakene, som Trønder-Avisa har fått innsyn i og som er omtalt de siste dagene, omfatter det fagterminologien omtaler som «særskilt sårbare elever». Elever som trenger litt ekstra støtte, og som trenger voksne som evner å forstå deres situasjon – og som ser dem. Selv når adferden kanskje ikke er helt eksemplarisk. Når en av elevene i stedet opplever seg forfulgt, og at de voksne er ute etter å ta ham, gir det grunn til å stille seg spørsmålet om rektor er innforstått med sin egen rolle og sitt eget ansvar.