Utburden i dagens samfunn

I Spelet om Heilag Olav forbanner Olav Haraldsson at et barn ble båret ut skogen for å dø. Er det den samme kampen abortmotstanderne kjemper i dag?

Spelet om abort-spørsmålet: Spelet om Heilag Olav inneholder tematikk som også kan relateres til det siste halvårets største politiske saker – endringer i abortloven. Det står også godt til årets Olsok-tema «Våken», mener kommentator Johan Prestvik. Her ser vi Marit Adeleide Andreassen som Gudrid og Ella Vestvik Grønn som utburd fra på Stiklestad i 2018. Foto: Johan Arnt Nesgård 

Er vi våkne nok til å se konsekvensene av de lovendringer som vedtas, og de rettighetene vi både ønsker og sikrer oss?

Meninger

Noe av det som griper meg mest i Spelet om Heilag Olav, er bihistorien om Gudrun og utburden på gården Sul. Gudrun fikk åpenbare psykiske problemer etter at mora Gudrid hadde båret et nyfødt barn, en vanskapning, ut i skogen for å dø noen år tidligere. Utburden – den utbårne – hjemsøker tankene til Gudrun, hun ser utburden på lyse dagen. Skyldfølelse, skam og redsel gir henne fysiske reaksjoner – kroppen skjelver i sterke rier.