Kirkens fremtredende rolle i Europa gir oss mulighet til å se Olavs kristningsverk i en større historisk kontekst

Begge kongene ble helgenkåret, og de var begge reformatorer som bygde kirkelig administrasjon og la grunnlag for rettsstaten med en første lovgivning som skulle gjelde for hele riket.
Meninger

Tekst av: Lektor Heidi Thorp Stakset