Debatt:

Fotballhall i Steinkjer – en logisk brist

– Uforståelig: Steinkjers sentraliseringskåte politikere ønsker å bruke 20 millioner kommunale kroner på å bygge en fotballhall, lokalisert der det allerede er to fullverdige kunstgressbaner, skriver debattanten. 

Meninger

Senterpartiet og Arbeiderpartiet i Steinkjer ønsker å investere 20 millioner kommunale kroner på fotballanlegg i Steinkjer. Det er bred politisk enighet om at det er bedre å bruke disse på å bygge 1 ny kunstgressbane i sentrum, istedenfor å bruke disse pengene på å bygge 4 nye baner der barn og unge som spiller fotball bor.


Det går mot fotballhall og navneskifte på Guldbergaunet

Kun et positivt vedtak i kommunestyret gjenstår før byggingen av en ny fotballhall i Steinkjer kan starte. Et ja der fører til at ærverdige Guldbergaunet får et nytt stadionnavn.

 

Ser rødt når det grønne blir bygget ned.

Raser mot hall-plassering

Førstekandidat for Rødt i Steinkjer, Finn Rossing, reagerer kraftig på at kommunen vil ha fotballhall midt i innbyggernes friareal.


For en som er over gjennomsnittet interessert i fotball, og har ett sterkt ønske om å få til ett løft for fotballen på Steinkjer, er denne politiske prioriteringen både trist og uforståelig.

For i utgangspunktet er det fantastisk bra at Steinkjer kommune ønsker å bruke 20 millioner kommunale kroner på anleggsløft i en tid hvor inaktivitet blant barn og unge er i ferd med å bli et samfunnsproblem.

Men Steinkjers politikere som de sentraliseringskåte politikere de er, ønsker å bruke på 20 millioner kommunale kroner på å bygge en fotballhall, lokalisert der det allerede er 2 fullverdige kunstgressbaner.

Vi som er glad i fotball og glad i aktive ungdommer ser at å bruke disse millionene på en hall, rett og slett er ett historisk eksempel på logisk politisk kortslutning man skal lete lenge etter for å oppleve. For med 20 millioner kommunale kroner kan vi oppnå ett mye bedre resultat for Steinkjerfotballen ved å bruke de på en annen måte.

For 20 millioner + tippemidler + momskompensasjon + ett overkommelig lån pr klubb kunne vi bygd fullskala kunstgressbane med flomlys i Beitstad, Kvam, Egge og Sørlia. Alle områder med stor aktivitet som i dag har store deler av aktiviteten sin basert på gressbaner som stenges i september/oktober og åpner igjen i mai. 4 nye baner! 4 baner med økt aktivitet både høst, vår og etter mørkets frembrudd. Det hadde monnet det. Det er mange ekstra timer med fotballtrening det. Det er kortreist trening det! Det fjerner behovet for å ta opp et svært risikabelt lån for Steinkjerhallen/Steinkjer Kommune det. Det er det motsatte av sentralisering det. Det er mye mindre bilkjøring for å få barn og unge på trening det. Det er kommune som satser det.

Steinkjer kommune sier at når hallen er oppe, så stenges dagens vinteråpne bane. En bane hvor det er maks 5 dager pr vinter det ikke går an å trene. Det blir det jo ikke noe mer tilgjengelig fotballareal eller økt aktivitet med å bruke de kommunale kroene slik. Ja faktisk så er det grunn til å tro at det blir mindre. For idrettslagene har ikke en Sareptas krukke med penger å ta av. Regnestykket er enkelt. Leieprisen blir høyere. Om du i dag kan leie 50 timer for kr 50 000, vil du med fotballhallen kunne leie f.eks 35 timer for samme sum. Det er en solid aktivitetsnedgang det. Det er et svært viktig bidrag for å bygge Steinkjerfotballen ytterligere ned det! Det er kommune som ikke satser det.

Jo Sakariassen, fotballentusiast