«Så langt har jeg ikke registrert at eksempelvis Steinkjer har tatt til orde for noe som helst»

Innlegg

vignettbilde 

Senterpartiet: F.v: Ida Stuberg (sittende Inderøy-ordfører), Pål Sverre Fikse (utfordrer i Verdal), Anita Ravlo Sand (utfordrer i Levanger), Arnt Einar Berdal (utfordrer i Snåsa) og Bjørn Arild Gram (sittende Steinkjer-ordfører). 

Meninger

Jeg ser i media at SP ser store muligheter for en broderlig fordeling av aktiviteter imellom kommunene på Innherred. Så langt har jeg ikke registrert at eksempelvis Steinkjer har tatt til orde for noe som helst i denne retningen. Det er det motsatte som har skjedd.

Det er eksempler på saker hvor vi samarbeider godt som innen infrastruktur, innkjøp, krisesenter og skogpådriving og jeg har tatt til orde i bl.a. regionrådet om at kommunene bør etablere felles institusjon knyttet til barnevern da dette er et område som er viktig for oss alle.

Jeg aksepterer at Steinkjer er valgt som Fylkeskommunalt administrasjonssenter og ser viktigheten av balansen i det nye fylket i så måte, men jeg vil aldri akseptere at statusen som administrasjonsby brukes som en håv for å samle all aktivitet på Steinkjer, eksempelvis den massive flyttingen av politiressurser fra Levanger og Verdal lensmannskontor til Steinkjer. Vi har også friskt i minne diskusjonen rundt studiestedsstruktur for Nord Universitet hvor Steinkjers ordfører lyktes med å overbevise Levanger SP sin ordførerkandidat til å stemme for Steinkjer sitt beste på bekostning av både Nord og egen kommune.

Det er vel også en grunn til at Stjørdals ordfører ikke sto sammen med de øvrige kollegene sine, siden også Stjørdal har erfart litt av hvert angående broderlig fordeling knyttet til eksempelvis forskningsstasjonen på Kvithamar som ble «ranet» fra Stjørdal til Steinkjer med «broderlig» bistand fra Steinkjers ordfører.

Det bør også nevnes at når NAV gikk ut med anbud om framtidig lokalisering i Nordre del av Trøndelag, ble prosessen først utsatt med den begrunnelsen at Steinkjer ikke hadde hatt tid til å levere et godt nok alternativ og deretter ble hele anbudskonkurransen avblåst til fordel for etablering på Steinkjer.

Innbyggerne i alle kommuner vil også i framtida forvente at ordfører i sin kommune vil slåss for viktige oppgaver og etableringer i sin kommune og det ønsker jeg å fortsette med.

Robert Svarva

Ordfører i Levanger