Debatt:

Samarbeid og mistenkeliggjøring

Skittkasting: Skittkasting bidrar ikke til noe godt. Jeg foretrekker å fremheve hva jeg og Senterpartiet vil jobbe for, fremfor å rakke ned på kolleger.   Foto: Johan Arnt Nesgård

Meninger

Ordfører Robert Svarva kritiserer i et innlegg 24. august at noen politikere fra Senterpartiet våger seg frempå med samarbeidstanker for Innherredsregionen. Hvis dette er ordførerens utgangspunkt i møte med naboene, er det ikke rart det har skortet på samarbeidet på Innherred – og at for eksempel kommunene i Namdalsregionen er langt foran oss hva gjelder å dra veksler på hverandre til det beste for innbyggerne.

Hvis Svarva hadde lest artikkelen ordentlig, ville han merket seg at vi understreker følgende: Det er ikke snakk om å endre på noen av dagens lokasjoner. Det vi ønsker er en vurdering av om et samarbeid om noen av systemene vi bruker – det som folk flest ikke vil merke - kan spare kommunene for penger. I avisa er jeg sitert på følgende: ” Hva det er lurt å samarbeide om må utredes, og deretter behandles politisk i hver kommune”.

Kjære Robert Svarva - Levanger kommune trenger å spare penger, og jeg mener det er behov for å tenke litt nytt. For det er vel ikke slik at vi kan lene oss tilbake og være fornøyde med den økonomiske situasjonen i kommunen? Hvorfor skal ikke Levanger være med på å forsøke å få ut innsparingspotensialer sammen de øvrige kommunene på Innherred? Og bare så det er nevnt – dette skal naturligvis ikke ha innvirkning på noe av det samarbeidet vi allerede har – verken med kommuner nord eller sør for oss. Hele poenget er at vi ønsker å se på nye områder der et samarbeid – eller et mer utvidet samarbeid – kan være besparende. Kommuneøkonomien tilsier at vi må søke å oppnå besparelser der det er mulig, for å sikre sårt tiltrengte ressurser til oppvekst og helse. Og ordfører – dette står ikke i motsetning til å ville sloss for viktige oppgaver og etableringer i egen kommune. Jeg kan ikke se sammenhengen her.?

Når det gjelder kommentarene dine om avstemmingen min i Nord-saken (jeg har merket meg at du liker å trekke frem den) så er det du skriver i innlegget ditt 23.08 direkte feil, og faktisk ganske ufint. Jeg forstår ikke dette behovet for å mistenkeliggjøre andres motiver. Skittkasting bidrar ikke til noe godt. Jeg foretrekker å fremheve hva jeg og Senterpartiet vil jobbe for, fremfor å rakke ned på kolleger. Jeg avholder meg fra nærmere kommentarer, men viser til innlegget mitt i Trønder-Avisa 24. august som omhandler denne konkrete saken.

Som nevnt er jeg opptatt av å utnytte fordelene ved et interkommunalt samarbeid, men ikke minst er det viktig for en god samfunnsutvikling i Levanger at vi som folkevalgte snakker sammen og trekker i samme retning – uavhengig av partitilhørighet. De beste løsningene finner vi i fellesskap og på tvers av partigrenser, det være seg innen skole, helse, kultur, næringsutvikling eller annet. Senterpartiet og jeg garanterer at vi vil jobbe for god samhandling på alle nivåer, til det beste for Levangers innbyggere.

Anita Ravlo Sand, ordførerkandidat Levanger Senterparti