Røde Namsos kan bli slått grønn og blå

Senterpartiet kan bryte en historie på 74 år med sammenhengende røde ordførere i Namsos.

Kan bryte Namsos-historien: Senterpartiet, med Steinar Lyngstad i spissen, kan bryte en historie på 74 år med sammenhengende røde ordførere i Namsos.  Foto: Pia Marie Lerseth

Meninger

Namsos har, med unntak av en periode med SV-ordfører Kåre Aalberg i 2003-2007, vært styrt av Arbeiderpartiet siden krigen. Namsos kan derfor med rette kalles en rød bastion i det norske politiske landskapet. Men vi så den grønne dreiningen allerede ved stortingsvalget i 2017. Da gikk Ap tilbake 6,9 prosent fra fire år tidligere, mens Sp gikk fram 7,5 prosent. Ap hadde likevel nesten tre ganger så mange stemmer i urnene som Sp. Til årets valg er de Sp-dominerte nabokommunene Fosnes og Namdalseid en del av manntallet, som følge av kommunesammenslåingen fra nyttår. Nye Namsos ser ut til å bli langt grønnere enn den gamle, om vi legger dagens måling fra Sentio til grunn. Om lag 400 stemmer skiller de to partiene.