MENINGER:

Pride – egentlig

Sogneprest Ottar Strand.  Foto: Filter

Meninger

Gustav Danielsen skriver om sitt syn på hva Pride er i torsdagens avis. Jeg kjenner Pride som noe helt annet enn det bildet han tegner.


 

Jeg har med glede deltatt i Trønder-Pride på Inderøy de to åra det har vært arrangert her. Det har vært en feiring av mangfold og felles glede. Det har vært mange og mangfoldige deltager på tvers av alder, seksuell legning og politisk og religiøs bakgrunn. Vi har vært bevisst på at arrangementet ikke bare skal fokusere på seksuell legning. Pride på Inderøy har vært en feiring av at vi er forskjellige og faktisk er best i lag.

Det har vært Pridearrangement før Fri ble etablert. Noen steder, som i Trondheim, står Fri som initiativtaker og medarrangør av Pride. Men andre steder, som i Inderøy og Steinkjer, er det lokale arrangementsgrupper. Pride er forskjellige fra sted til sted.

Jeg deltar i mange forskjellige arrangement selv om jeg ikke er enig i alt alle arrangørene står for. Jeg er til og med medlem av og jobber i kirken, selv om jeg ikke alltid føler meg like bekvem med alt kirken har ment og står for. Jeg vil være med på å prege kirken med mitt syn. Og jeg deltar med glede i Pride som den jeg er; med min bakgrunn og mine meninger, sammen med andre som ikke er like som meg – men som jeg hører sammen med og er glad i.

Ottar Strand, sokneprest i Inderøy