MENINGER:

Pride - en runde til

Reaksjoner: Prost Gustav Danielsen utløste mange reaksjoner med sitt leserinnlegg om Pride og FRI i avisa torsdag i siste uke.  Foto: Johan Arnt Nesgård

Meninger

Mitt innlegg om Pride i T-A 28.08.19 har skapt reaksjoner. 

Prost møter motbør blant sine egne etter innlegg om Pride

Prost Gustav Danielsens leserinnlegg om Pride og FRI vekker reaksjoner.


De to skriftlige motinnleggene som kom var saklige og greie innlegg. De avspeiler den uenigheten som er innen kirken, og viser også at ansatte og tillitsvalgte i kirken greier å føre en høvisk samtale om denne uenigheten.

Men T-A ønsker tydeligvis å gjøre mer ut av dette, og har innhentet uttalelse fra SV-politiker Siv Furunes. Hvis hun er gjengitt korrekt, har jeg tre utfordringer til henne:
1. Du skriver at jeg tramper på medmennesker. Det er en grov påstand. Jeg ber om at du underbygger dette med sitat fra vår meningsutveksling i 2014.

2. Du sier at mine synspunkter må holdes i enerom. Ønsker du som politiker å begrense den offentlige samtalen? Skal det nedlegges forbud mot å målbære det du er sterkt uenig i?

3. Du sier ingenting om FRI – det som var hovedsaken i mitt innlegg. Støtter du som politiker forslaget fra FRI om flergifte og eggdonasjon for enslige?

Gustav Danielsen