MENINGER:

Pride i Steinkjer – Åpen, lys og glad!

Meninger

I følge Store Norske Leksikon er Pride, eller gay pride (homofil stolthet), en feiring av skeiv kjærlighet og mangfold. Pride oppsto som minnemarkering for Stonewall-opprøret for 50 år siden, den 28. juni 1969. Klientellet på baren Stonewall Inn i New York hadde over lang tid blitt trakassert av politiet, og gjorde opprør. Opprøret har blitt stående som et viktig symbol og startskudd for den moderne homokampen, hvor hemmelighold og undertrykking ble byttet ut med stolthet og åpenhet.

50-års jubileet er feiret over hele verden i år og f.eks i Oslo ble Pride markert med mange arrangementer en hel uke i juni. Også Den norske kirke deltok aktivt i Oslo Pride, og på regnbuemessen i Oslo domkirke sa biskop Kari Veiteberg - Happy pride! Dere er salige. Vær stolte! La oss oppmuntre kvarandre til stoltheit.

I de første Pride-paradene i Norge skjulte mange av deltakerne ansiktet sitt i frykt for å oppleve stigmatisering og diskriminering. At mange deltar i og støtter opp om Pride-markeringene gjør at flere tørr å stå fram med hvem de er og være stolte bidragsytere i storsamfunnet. I nåtidens Pride-markeringer deltar alle deler av befolkningen, og det er heldigvis færre og færre som føler behov for å skjule seg. Pride er ikke bare en markering for de som ikke er heterofile, men er blitt en markering der alle, også næringslivet og det politiske miljøet deltar. Et konkret eksempel på dette er at regnbueflagget heises på offentlige bygg og offentlige plasser under Pride.

I Trønder-Avisa 29. August skriver Gustav Danielsen at han ikke kan delta i

Pride. Dette fordi han ikke kan stille seg bak programmet til arrangøren av Trondheim Pride, organisasjonen FRI, da innholdet strider mot hans forståelse av Bibelen. Det har vi selvsagt respekt for, men vi mener det er et blindspor. Det er ikke FRI som definerer Pride-paradene - de er en arrangør. Noen steder er det Skeiv ungdom som arrangerer Pride, mens andre arrangører er sentrumsforeninger og kommuner. Det er heller ikke en blind støtte til FRI å delta på Pride-markeringer, uansett om de er arrangøren.

På Steinkjer er det Pride-parade 28. September og det er organisasjonen Rød tråd som har tatt initiativet - de skriver på sine Facebook-sider at de er en organisasjon for alle som er interessert i likestilling og rettferdighet. Sammenlign gjerne Pride med når vi feirer den internasjonale kvinnedagen 8. Mars. Der er det også forskjellige typer organisasjoner som arrangerer forskjellig type markeringer rundt om i hele landet - men folk går i 8. Mars-tog for å markere kvinnefrigjøringen og kampen for likestilling. Folk går i Pride-parade for å feire kjærligheten og mangfoldet i samfunnet.

Steinkjer menighetsråd har nylig vedtatt å lyse opp kirketårnet på Steinkjer kirke i regnbuens farger i forbindelse med Pride-paraden 28. september. Menighetsrådet ønsker også å legge til rette for åpen kirke denne dagen. Dette gjør oss stolte og dette er med på å gjøre kirka vår til en inkluderende og folkelig kirke. Det blir ei åpen, lys og glad Pride-markering på Steinkjer. Bli med!

Grete Bækken Mollan, Åpen folkekirke

Liv Berit Ansnes, Steinkjer menighetsråd