Leder:

Det er uheldig at en vertskommune svekker sitt eget sykehus økonomisk

Trønder-Avisas leder tirsdag 3. september.
Meninger

I forrige uke kunne Trønder-Avisa fortelle om hvordan utskrivingsklare pasienter, som venter på å bli tatt imot av de respektive helsetjenestene i hjemkommunen, blir liggende for lenge på sykehuset. Dette er en pasientgruppe vi omtaler med jevne mellomrom, og som utgjør en ganske stor utgiftspost for mange kommuner. Det å ikke ha plass og tjenester klare for å hente hjem pasientene når de er utskrevet fra sykehuset, har en økonomisk konsekvens for kommunene. Dagens nasjonale satser tilsier en døgnpris på 4.885 kroner. For pasientene kan det i noen tilfeller sikkert føles betryggende å bli ei ekstra natt eller to på sykehuset, men prinsippet er at pasienter skal tilbake til den kommunale helsetjenesten når sykehuset har gjort sitt. De siste årene er kommunene blitt fakturert for om lag 2.000 døgn årlig av Helse Nord-Trøndelag, hvor Levanger kommune er den største synderen.