Innlegg:

Ja til gratis skolefritidsordning

Morten Harper (SV) skriver om SFO-satsene i dette debattinnlegget.

Illustrasjonsfoto.  Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

Meninger

Stjørdal SV vil redusere SFO-satsene med sikte på at tilbudet blir gratis. Foreldre betaler i dag over 2400 kroner i måneden for hel plass i skolefritidsordningen i Stjørdal kommune. Kostpenger kommer i tillegg.

Vi vet at mange barn ikke får bli med på SFO fordi foreldrene deres ikke har råd. Dette rammer unger i fattige familier, og forskning viser at det ikke minst rammer barn av innvandrere. De blir stående utenfor det gode fellesskapet som skolefritidsordningen er.

En undersøkelse utført av meningsmålingsinstituttet Sentio på vegne av Fagforbundet, viser at 74 prosent er enige i at skolefritidsordningen bør bli gratis.

SV ønsker å redusere prisen på SFO ved å innføre en nasjonal makspris, og på sikt gjøre ordningen gratis. Det handler både om prioriteringer her i Stjørdal, og om nasjonal satsing for å styrke kommuneøkonomien. Vi svært glade for at det er sterk støtte til gratis skolefritidsordning i befolkningen. Folk opplever at skolefritidsordningen er en del av skolen, og de vil at fellesskolen skal være gratis.

En inkluderende fellesskole skal sikre at alle barn og unge får et godt opplæringstilbud uavhengig av hvor de bor i kommunen og hvilken økonomisk bakgrunn de kommer fra. Stjørdal SV vil styrke samarbeidet mellom skole og SFO, samtidig som vi vil forsvare lekens plass både i skolen og i SFO. Leken har stor betydning for barns sosiale og fysiske utvikling, og er en svært viktig vei til læring.

Skal vi ha små forskjeller i framtiden, må vi også ha en politikk som sikrer alle innbyggerne i Stjørdal like muligheter til både å lykkes og til å få hjelp når vi trenger det. Da må vi satse på kunnskap og på barna våre. Stjørdal SV vil satse på de minste gjennom offensive tiltak for å fremme kvaliteten både i barnehagene, i skolen og på SFO.

Morten Harper, førstekandidat Stjørdal SV