Innlegg:

AtB om skoleskyss-kritikken: «Vi beklager om det har vært vanskelig å forstå reisemulighetene»

Meninger

Informasjon om skoleskyss ved skolestart

I et innlegg i Trønder-Avisa 4. september skriver Kathrine Kragøe Skjelvan om dårlig informasjon fra AtB eller kommunen vedrørende skoleskyss. Hun peker spesielt på ruteopplysningen som «er håpløse å forstå for meg som ikke er født i bygda», som hun skriver. Hun fortsetter med å spørre om det er «slik det skal være?».


 

Forutsigbar ruteinformasjon er AtBs ansvar, og vi beklager om det har vært vanskelig å forstå reisemulighetene i området det henvises til. Det er skolene som har ansvar for å sende informasjon til foreldre om de ulike skolerutene. AtB sender sine opplysninger til skolene. Vi kjenner ikke til hva skolen har gjort i dette tilfelle, og beklager om informasjonen ikke har kommet frem. Ut over dette er rutetabeller for alle skolelinjer tilgjengelig på atb.no, og fra august i år har vi gjort det mulig å søke etter alle skoleruter i vår reiseplanlegger. Der vises rutene også på et kart, og alle stoppesteder på ruta listes opp.

Vi har alltid mulighet til å bedre vårt informasjonsarbeid og Skjelvan har rett i at det å lese de rene skolerutene innimellom kan være utfordrende uten inngående lokalkunnskap. Derfor er blant annet det å gjøre disse rutene tilgjengelig i reiseplanleggeren et tiltak som vil hjelpe mange, men det krever selvsagt at en får vite at disse rutene er mulig å finne der. Vi er helt i oppstarten med akkurat den delen og har derfor ikke annonsert det på våre sider tidligere. Vi setter veldig stor pris på slike tilbakemeldinger og vi kan forsikre om at vi tar det med oss videre. Hvis det er noe uklart så oppfordrer vil til å ta kontakt med skolen som igjen tar kontakt med AtBs skoleskyssavdeling ved behov.

Grethe Opsal, direktør for kommunikasjon og drift, AtB