Leder:

Det er viktig å vise respekt for sine motstandere

Trønder-Avisas leder torsdag 12. september.
Meninger

Dagene etter ethvert valg er en gedigen nedtur for noen – og tilsvarende opptur for andre. Noen håp blir innfridd, mens andre blir knust. Også i vår del av landet har vi sett flere eksempler på dette, og fortsatt pågår det dragkamper om makten i enkelte kommuner, hvor man ikke har klart å komme til enighet om hvem som skal være lokalsamfunnets fremste tillitsvalgt og leder de kommende årene.