Innlegg:

Farsk kan være nødvendig

Finn Rossing (Rødt) svarer på kritikken etter «farsk»-utspillet på valgkvelden.

Finn Rossing kommunestyrerepresentant Rødt Steinkjer. 

Farsk er trolig helt nødvendig for utviklinga av hjernen og kreativiteten. Og farsk er ofte katalysatoren for endring.

Meninger

Tenk, da den første ungdommen i steinalderen i opposisjon og protest tok reinskinnet på ranga! For et bråk det måtte bli. Foreldrene og hele landsbyen ble sikkert sjokkert. «Oppfør dæ, bynn å bli voksen, slutt å tull!». Så hogde de inn i stein hvilken side av reinskinnet som skulle være ute, sånn at jenta og andre uregjerlige ungdommer kunne se hva som var som var lov og ikke lov. Flere hundre år senere, når det etter prøving og feiling viste seg at skinnklærne på ranga holdt varmen bedre og tålte mer regn, ble det hogd inn nye regler.

Og hva med dem som på en tur langt sør hadde hørt at det var mulig å lage økser av annet enn stein? Så møkklei var de av de tunge og dårlige steinøksene, at de i smug prøvde seg fram. Når de flere år senere hadde laget et eksemplar i jern som kanskje ikke var all verden, ble de naturligvis latterliggjort og oppfatta som tullinger. «Einn å holde på sånn!»


Rødt i Steinkjer: – Vi ska skap my farsk!

Nykommeren i Steinkjer, Rødt, seiler inn med tre kanskje fire mandater i kommunestyret etter å ha gjort et brakvalg med 7,2 prosent av stemmene mandag.

 

Når unger ikke hører etter foreldrene og gjør ting som ikke er innafor ramma til voksen tankegang, så er det gjerne farsk. Uten farsk, blir ungene akkurat som foreldrene. Farsk er trolig helt nødvendig for utviklinga av hjernen og kreativiteten. Og farsk er ofte katalysatoren for endring.

I Sulitjelma ønsket de 2.000 gruvearbeiderne å danne fagforening i 1907. Elendige arbeidsforhold med slavekontrakter gjorde sitt til at de hadde fått nok. Gruveeierne hadde i årevis nektet dem å bruke bedriftens lokaler og alt landareal i mils omkrets til slik virksomhet. Den 13. januar 1907 samlet arbeiderne seg på isen på Langvannet (det eneste området som gruveledelsen ikke hadde definert som sitt areal) og under stor høytidelighet på nøytral grunn, dannet de fagforening. Hele opptrinnet ble naturligvis kalt oppvigleri fra ledelsen, men var i virkeligheten en helt nødvendig farskstrek for å få endret arbeidsforholdene for de ansatte.

På 70-tallet stilte ei fra Kvinnefronten undercover til missekonkurranse i Trondheim og vant. I etterkant kritiserte de hele missekonkurransen for å være kvinnefiendtlig. Et glimrende eksempel på farsk som endret folks syn på kvinneundertrykking. I 1989 stoppet en ung student panservognene på Den himmelsk freds plass i Beijing. Studentopprøret ble brutalt slått ned av det diktatoriske styret og tusenvis av sivile ble drept. Bildene og filmen av farskstauren/ungdommen som sto framfor panservogna, gikk verden over og fikk opp øynene til folk flest om hva slags regime vi hadde med å gjøre.

Historien er smekkfull av farsk som har bidratt til viktige og nødvendige endringer av samfunnet.

Det ferskeste eksempel er vel Greta Thunberg og alle de ungdommene som verden over har demonstrert mot global oppvarming og for miljøet. Ungdommene ble møtt med uforstand og hets fra voksengenerasjonen og flere samfunnstopper. «Kom dåkk te bake på skolen! Oppfør dåkk! Vis respekt for fraværsreglene på skolen!» Uten disse ungdommene og deres fantastiske innsats, hadde vel de fleste av oss fortsatt i samme ødeleggende tempo med vekst som eneste sannhet. Deres farsk har heldigvis endret sammensetningen i mangt et kommunestyre og fylkesting landet over.

Farsk er fyord for den som har makta. Farsk er utrygghet for den som har makta.

Enighet og samarbeid er naturligvis en positiv sak i eksempelvis et kommunestyre. Men når enigheten og lojaliteten innad blir langvarig og for stor, blir den konserverende. Når eksempelvis alle er enige om å gjøre noe med fattigdommen på Steinkjer, men i full enighet prioriterer millioninvesteringer på andre områder, er kanskje nettopp litt farsk det som trengs. Når kvinner fortsatt tilbys småstillinger innen helse- og omsorg, trengs det kanskje litt farsk for å få til endringer. Når tillitsvalgte ikke blir lyttet til, er muligens farsk et godt virkemiddel.

Om den dagen skulle komme at partiet Rødt får stort flertall på Stortinget, og mot formodning ikke lytter til folket, håper jeg inderlig at andre partier og folk flest finner på skikkelig farsk, bryter opp konformiteten og setter partiet på plass. Det vil i så fall være absolutt nødvendig.

Finn Rossing, kommunestyrerepresentant Rødt Steinkjer