Meninger i Trønder-Avisa

Her kan du se hvilke regler og betingelser som gjelder for innsendt debattstoff og kronikker.
Meninger

Vi tilstreber en åpen og fri debatt, og oppfordrer derfor alle debattanter til å undertegne med fullt navn.

Innlegg kan bli refusert uten ytterligere begrunnelse eller beskjed.

Vi forbeholder oss retten til å publisere alle innsendte innlegg i papiravis og digitalt. Ikke alle debattinnlegg kommer begge steder.

Kronikk

En kronikk er på maks 6000 tegn inklusive mellomrom. Legg ved portrettfoto når du sender inn kronikken.

Debattinnlegg

Et hovedinnlegg er på maks 3000 tegn inklusive mellomrom. Legg ved portrettfoto når du sender inn debattinnlegget.

Kortere innlegg er på mellom 400 og 1500 tegn.

Innsending

Innlegg og kronikker sendes til redaksjonen@t-a.no.

Send innlegget som Word-dokument, Pages-dokument eller lignende, ikke som PDF.

Husk portrettbilde når du sender innlegget.