Ny teknologi utfordrer.

Når får vi det siste frie valg?

Økt bruk av sosiale medier i valgkamper er en trussel mot demokratiet, mener Valglovutvalget, som i en større rapport peker på fire områder det er verdt å være oppmerksom på.

Trussel: «Påvirkning av velgere har alltid vært en kjerne i det å drive valgkamp, men bruken av digitale analyser og plattformer gjør det vanskeligere for velgeren å skjønne hva og hvordan det skjer». Det er en av advarslene i undersøkelsen «Sikkerhet i demokratiske prosesser i Norge» laget på oppdrag av Valglovutvalget. FOTO: NTB Scanpix 

Meninger

Det var ventet – og derfor knapt verd å bruke mye tid på å beskrive – at partiene i år ville bruke sosiale medier langt mer for å nå nye velgere. I dette føyer partiene seg inn i en solid tradisjon: De har ofte vært de første til å ta i bruk ny teknologi for å nå ut med budskapet. Ikke minst Arbeiderpartiet, med tette bånd til arbeiderbevegelsen i resten av Europa, lå kontinuerlig i forkant. Rundt forrige århundreskifte etablerte man aviser over hele landet – og på 1930-tallet reiste partiets sekretærer rundt med levende bilder i kofferten – til bygder og fiskevær hvor man tidligere aldri hadde sett film på lerretet.