Leder:

Regjeringens politikk gir hodepine

Leder i Trønder-Avisa onsdag 25. september.
Meninger

Mandag meldte NRK at regjeringen og helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) ikke har satt av penger på neste års statsbudsjett for at migrenemedisinen Aimovig kan tas i bruk på forhåndsgodkjent refusjon, ofte kalt «blå resept». Aimovig kom på markedet i 2018, og rapporteres å ha gitt en ny hverdag for mange migreneplagede pasienter. Migrene er ifølge Norsk Helseinformatikk «anfall med ensidig, pulserende hodepine som varer 4–72 timer. Smertene er ofte ledsaget av kvalme og brekninger, lysskyhet og lydfølsomhet». Det sier seg selv at dette gjør at de som rammes, litt eller mye, vil ha problemer med å fungere godt i hverdagen. For mange er smertene så voldsomme at de gladelig har betalt 5.500 kr per måned for å bukt med anfallene og problemene. Men ikke alle har råd til å bli frisk, eller til å forbli det. Det må oppleves svært krevende for dem det gjelder, noe reaksjonene på regjeringens beslutning viser.