Leder:

Dyrere nødnett svekker beredskapen

Leder i Trønder-Avisa fredag 27. september.
Meninger

Da det digitale nødnettet, som er et felles samband for politi, brannvesen og helsetjenestene, ble tatt i bruk i 2016, var målet å få en bedre og mer fornuftig tjeneste. Bedre samhandling ved at alle nødetater er koblet tettere sammen i ett og samme nettverk burde også tilsi at regjeringen kunne oppfylt et av sine favorittbegreper: «bedre ressursutnyttelse». Da kunne man kanskje også forventet at prisen for tjenestene gikk ned, i hvert fall etter at investeringene var gjort. I stedet har det motsatte skjedd. Nødnettet har gjort at kostnadene for de ulike aktørene har skutt i været.