Et tabu som bør falle

Leder i Trønder-Avisa mandag 30. september.
Meninger

I lørdagsavisa fortalte vi sterke historier som alle hadde det til felles at de handlet om noen som ikke lenger fant mening eller styrke til leve videre – og hvordan dette oppleves for dem som blir stående igjen. Etterlatte etter selvdrap er barn, ektefeller og samboere, søsken, foreldre, venner, arbeidskolleger ...