Departementet bommer

Leder i Trønder-Avisa tirsdag 1. oktober.
Meninger

Statssekretær Atle Hamar (V) i klima og miljødepartementet prøver så godt han kan å overbevise oss distriktsboere om at ei sammenslåing av rovviltnemnder er en riktig veg å gå. Han mener at større og færre rovviltregioner vil gi et bedre grunnlag for forvaltning av rovdyrene. Noe han mener kommer beitenæringa til gode. Samtidig mener han at dagens inndeling i åtte rovviltregioner ikke samsvarer med de administrative grensene til de nye fylkene. At antall fylker reduseres til 11, er dermed noe som taler for å halvere antall rovviltregioner, mener Hamar. Det er i beste fall et bomskudd fra statssekretæren.