By og land i blålysverden

Leder i Trønder-Avisa lørdag 5. oktober.
Meninger

Helsedirektoratet mener det har liten betydning om ambulansene kommer raskt fram til pasientene eller ikke – iallfall når det gjelder ambulanser i mer grisgrendte strøk. «Responstid alene har ikke stor betydning for overlevelse og folkehelse. Ambulansene vil ikke redde flere folk om de når fram til pasientene kjappere enn de gjør i dag», uttalte avdelingsdirektør Steinar Olsen i direktoratet til Trønder-Avisa tidligere i uken. Responsen fra ledelsen for ambulansetjenesten i Helse Nord-Trøndelag tyder på at man er enig med direktoratet i dette.