LEDER:

Prinsipielt viktig sak

Leder i Trønder-Avisa fredag 4. oktober.
Meninger

Torsdag ble rettssaken mot vikarbyrået Plog AS og Arne Viste avsluttet i Oslo tingrett. Viste er tiltalt for å gi arbeid til asylsøkere med endelig avslag på asylsøknadene sine, men som er definert som ureturnerbare som følge av at Norge ikke klarer å tvangsutsende dem. En årsak til at norske myndigheter ikke får dem tvangsutsendt er at hjemlandene ikke vil ta imot dem. Det er derfor en delikat problemstilling: Asylsøkerne har ikke lovlig opphold i Norge, og har dermed heller ikke arbeidstillatelse her. Samtidig kan de ikke returnere til hjemlandet, så de er fanget i et vakuum av lediggang og usikkerhet. Med et utvisningsvedtak lever asylsøkerne på et minimum av sosiale stønader, og har knapt noen rettigheter.