Sentraliseringen skyter fart

Leder i Trønder-Avisa tirsdag 8. oktober
Meninger

Forslaget til neste års statsbudsjett har skapt sterke reaksjoner hos opposisjonen på Stortinget, og i enkelte distriktskommuner som i dag huser skatteoppkrever-funksjonen. De mener at regjeringen driver en utstrakt form for sentralisering i sitt budsjettforslag, og reagerer sterkt på forslaget om å sentralisere skatteoppkrever funksjonen. Det er ikke vanskelig å være enig i det, regjeringen med Høyre og Frp i spissen har drevet en omfattende sentralisering over flere år. Det er i ferd med å utarme distriktskommunene, og er en politikk som ikke faller i god jord hos dem som bor utenfor de store byene.