Svekket tillit eller sololøp

Leder i Trønder-Avisa tirsdag 15. oktober.
Meninger

I oppløpet av valgkampen ble det etter hvert ganske tydelig at Miljøpartiet de grønne (MDG) kunne få en svært viktig rolle i etableringen av et flertall i fylkestinget. Trønder-Avisa utpekte allerede i starten av valgkampen MDG-fylkestopp Tommy Reinås som joker i det spillet, som det ganske tidlig så ut til å bli. En slik vippeposisjon kan være en politisk brekkstang for å få gjennomslag for egen politikk, noe Reinås åpenbart hadde tenkt å utnytte. Derfor lanserte han tre dager før valget en liste over krav han ville stille til eventuelle samarbeidspartnere – enten han og partiet gikk til Arbeiderpartiet eller Senterpartiet. Det store problemet for Reinås var at den kravlista han presenterte ikke var forankret i partiet.