Helse Trøndelag nærmer seg

Samhandlingsdirektøren i St. Olavs får jobben med å slukke brannen i Helse Nord-Trøndelag. Nå flyttes makta stadig lenger sør.

Tor Åm går inn som midlertidig direktør i Helse Nord-Trøndelag. Helse Nord-Trøndelag.  Foto: Geir Otto Johansen / St. Olavs hospital

Meninger

To uker etter at det ble klart at Torbjørn Aas gikk av på dagen som administrerende direktør i Helse Nord-Trøndelag, ble det offentliggjort at hans nye, midlertidige erstatter er klar. Tor Åm (68), samhandlingsdirektør ved St. Olavs Hospital er konstituert i stillingen, trolig fram til sommeren 2020. Åms medisinske bakgrunn, og hans kunnskap om samhandling - blant annet om en klinikk for felles bildediagnostikk mellom Helse Nord-Trøndelag og St. Olavs - kan vise seg å være Helse Midt-Norges nøkkel i et fastlåst Helse Nord-Trøndelag, hvor to sykehusmiljøer ikke klarer å enes om at de jobber i og for et felles foretak. Dermed rykker tanken om et Helse Trøndelag, og sammenslåing med St. Olavs Hospital, stadig nærmere.