Forvalter Spel-gaven på bakrommet

LUKKET PROSESS: Uten skriftlig saksframlegg, og uten en åpen prosess om beslutningsgrunnlaget, har direktør Anne Marit Mesvassvik og styreleder Bente Erichsen gjort det krevende for seg selv for å få gehør i befolkningen for den økonomiske situasjonen i SNK.  Foto: Johan Arnt Nesgård

Å forvalte Olavsarven på bakrommet tjener ingen. Heller ikke Kongen.

Meninger

Spelet om Heilag Olav var en gave til verdalingene, mens vurderingene rundt en mulig Spel-pause er blitt forsøkt gjemt bort.