Pangstart for Nye Steinkjer

Leder i Trønder-Avisa tirsdag 22. oktober.
Meninger

Fredag i forrige uke ble det kjent at Salmar ASA kjøper en 60 dekar stor industritomt på Tjuin industriområde i Malm. Dermed ligger det til rette for en storstilt utbygging av et landbasert settefiskanlegg, som er anslått å koste mellom 600 og 800 millioner kroner. Det er en gladmelding for Verran, men også for nye Steinkjer kommune – som fra nyttår også omfatter Verran – og regionen for øvrig. En ny industrisatsing i Verran gir den nye kommunen en pangstart, og det er en stor anerkjennelse til Tjuin som industriområde og til Jacob Brekken Almlid i næringsselskapet Bergmannsparken, som har jobbet lenge for å sikre avtalen med Salmar.