Mangel på arbeidskraft

Meninger

I det årlige Konjunkturbarometeret fra Sparebank1 SMN, som analyserer 2018-regnskapet til om lag 40.000 bedrifter i Midt-Norge, og hvor banken har spurt 600 næringslivsledere om hva de tror om 2020, er konklusjonene mindre lystige i år enn i fjor. Bakgrunnen er at bedriftslederne opplever at det er flere skyer på himmelen, som gjør at det blir vanskeligere å oppnå de resultatene de ønsker. Grunnen til det er mangel på arbeidskraft.