Foreldrene har ansvaret

Meninger

I helga måtte politiet rykke ut til to arrangementer som i utgangspunktet skulle være rusfrie fester. Slike fester tiltrekker seg ungdommer under myndighetsalder, og som benevnelsen skulle tilsi, skal det være nulltoleranse for alkohol og andre rusmidler på slike sammenkomster. Det er under dette premisset at slike fester får arrangeres, men realiteten viser seg gang etter gang å være noe helt annet. Arrangørene er naturlig nok ansvarlig for hvordan festene gjennomføres og markedsføres, men helgas arrangementer viser også hva politiet har å stri med når disse kommer ut av kontroll.