Taler med to tunger

Leder i Trønder-Avisa torsdag 31. oktober.
Meninger

Regjeringens innføring og oppfølging av nærpolitireformen er oppsiktsvekkende dårlig håndtert. Gang etter gang er blir det slått fast fra flere politidistrikt at reformen ikke har oppnådd de målene som ble satt. Der det skulle bli så mange politifolk, sliter man i stedet med å få turnusene til å gå opp. Avstandene virker å være så lange at politiet sliter med å nå over de store områdene det er satt til å dekke, og resultatet er at beredskapen er svekket. Politiet blir løpene etter, i stedet for å være til stede og jobbe forebyggende. Det er urovekkende, men ikke overraskende. For det var mye godt dette det ble advart mot.