Eksport av velferd

Leder i Trønder-Avisa lørdag 2. november.
Meninger

Mens NAV-skandalen vokser for hver dag som går – og nå både kan vise seg å gå helt tilbake til 1994, samtidig som det er lagt fram dokumentasjon på at EU allerede i 2015 konfronterte regjeringen med at den norske praksisen var ulovlig – er det viktig at den politiske debatten om trygdeeksport ikke blir lagt vekk. Den må bare inn i det rommet hvor den hører hjemme – som er det politiske, og ut av forvaltningen – som er NAV.