Viktig sak for distriktene

Leder i Trønder-Avsa mandag 4. november.
Meninger

I dag legger utvalget som har vurdert framtidig beskatningsmodell for oppdrettsnæringen fram sin innstilling. Ut fra lekkasjer som har kommet de siste dagene, kan mye tyde på at utvalget peker på grunnrentebeskatning – i prinsippet lik den ordningen som olje- og vannkraft er omfattet av. Fra før er det kjent at byråkratiet i Finansdepartementet har presset på for en slik løsning.