Derfor bør skattelistene være offentlige

Leder i Trønder-Avisa tirsdag 5. november.
Meninger

Tirsdag morgen offentliggjøres skattelistene – til både glede og forargelse. Det er lett å tenke at privat inntekt og formue bør være en privatsak, som øvrigheten ikke trenger å ha noe innsyn i, om ikke annet av bekvemmelighetshensyn. Det er også mulig å argumentere for at listene gir et ufullstendig bilde av folks egentlige økonomi. Men det blir fort et unyansert bilde av den åpenheten vi i Norge etterstreber og i andre sammenhenger snakker så varmt om.