Feilslutning av Islamsk Råd

Leder i Trønder-Avisa onsdag 11. november.
Meninger

Islamsk Råd Norge, som er en paraplyorganisasjon for over 30 islamske trossamfunn og organisasjoner, foreslår å opprette egne muslimske barnevernsinstitusjoner. Det kommer fram av Islamsk Råds høringssvar, i forbindelse med at et forslag til ny barnevernslov har vært ute på høring. «Vi vet at barnevernet har store tillitsproblemer i innvandringsmiljøer, blant annet på grunn av barnevernets manglende kunnskap om disse miljøene. Å opprette muslimske barnevernsinstitusjoner vil kunne gjøre foreldre trygge på at barna får en oppdragelse i tråd med de verdier de selv står for», sier Abdirahman Diriye til Vårt Land.