Debatt

SNK-direktøren slår tilbake: – Har ikke holdt tilbake opplysninger om Spelet

Slår tilbake: SNK-direktør Anne Marit Mevassvik (t.h.) sier de ikke har holdt tilbake opplysninger om spelet, og at den økonomiske situasjonen er mer alvorlig enn det Trønder-Avisa har gitt uttrykk for. Her sammen med styreleder Bente Erichsen. (Arkivfoto)  Foto: Johan Arnt Nesgård

Meninger

I lørdagens Trønder-Avisa fremstilles det som om Stiklestad nasjonale kultursenter AS (SNK) har holdt opplysninger om spelet skjult for eierne og at vi har løyet om de økonomiske forholdene omkring spelet. Dette er uriktig og en svært alvorlig påstand som ikke kan stå uimotsagt.

Først vil jeg minne om at saken egentlig handler om det konsoliderte museets, SNKs, økonomiske situasjon. Virksomheten gikk med et underskudd på 975 449,- kr i fjor og styrer mot et underskudd på mellom 2 og 3 mill. kr for inneværende år. Dette er en alvorlig situasjon og det må tas grep for å få økonomien i balanse. Saken handler altså om selskapets samlede økonomi og ikke om spelet isolert.

Selskapet har orientert eierne om den økonomiske situasjonen både i ordinære eiermøter og i fylkesutvalget i Trøndelag og formannskapet i Verdal kommune. Som det helt riktig sies i lørdagens TA, ble vi i forkant av formannskapsmøtet i Verdal bedt om å presentere regnskapet for årets spel.

Dette ble gjort, ved at en oversikt over årets billettinntekter og produksjonskostnader, med noen detaljer, ble vist i den presentasjonen som ble holdt i møtet. I tillegg ble det opplyst om at differansen mellom billettinntekter og produksjonskostnader, i prosjektregnskapet for spelet, blir dekt av offentlige tilskudd og sponsorinntekter.


SNK viser fram spelregnskapet likevel:

Dette viser spel-tallene eierne ikke fikk se

Spelet har gått i pluss totalt for de siste ti åra, viser spelregnskapene fra 2010 og til i dag. I 2019 er underskuddet mindre enn det SNK forteller eierne.

 

SNK besluttet i ettertid, etter krav fra Trønder-Avisa, å gi innsyn i prosjektregnskapet i sin helhet. Dette etter å ha vurdert grundig de konsekvensene dette kan ha for selskapet, gitt at prosjektregnskapet inneholder opplysninger om forretningsmessige forhold som kan ha betydning når vi nå skal inn i forhandlinger om leveranser til neste års spel.

For inneværende år viser prosjektregnskapet for spelet, slik det ble opplyst om i møtet med formannskapet i Verdal, at differansen mellom billettinntekter og produksjonskostnader er på -3 316 616 kr. Denne differansen dekkes altså, i prosjektregnskapet, i hovedsak av offentlige tilskudd og også noe sponsorinntekter.

Hvis vi i tillegg tar med kostnadene til premierefesten/deltakerfesten, som det føres et eget prosjektregnskap for, er differansen mellom billettinntekter og produksjonskostnader for spelet på - 3 490 681 kr.


Uenighet mellom ordfører og direktør om Spel-tallene.

– Ingen økonomisk grunn til ikke å sette opp Spelet hvert år

SNK-eierne har fått de opplysninger de har bedt om, sier SNK-direktør Anne Marit Mevassvik. Verdal-ordfører Pål Sverre Fikse (Sp) er kritisk til at han ikke har fått de samme tallene som Trønder-Avisa.

 

Regnskapet for det konsoliderte museet SNK viser, som sagt, et underskudd for 2018 og at vi styrer mot underskudd også for inneværende år. Årsaken til disse underskuddene er sammensatt, men sviktende billettinntekter og produksjonskostnader på spelet er en hovedårsak.

Som følge av den økonomiske situasjonen må selskapet snu utviklingen i resultat, vi må forbedre likviditeten, vi må få lavere risiko i driften og vi må ta igjen det tapte for 2018 og 2019. Det betyr at vi i budsjettet for 2020 må kutte kostnader/øke inntekter med minimum 3 mill. kr.

Dette jobber virksomheten nå med å finne løsninger på, fram til forslag til budsjett for 2020 skal behandles i styret i desember.

Vi har forstått at Trønder-Avisa ikke deler SNKs oppfatning av alvoret i den økonomiske situasjonen, men etterrettelighet knyttet til fakta i saken bør være et minstekrav.