Viktig skog-satsing

Leder i Trønder-Avisa onsdag 13. november.
Meninger

Regjeringa har pekt på skogsatsinga Arena Skog i Midt-Norge når nye løsninger på klimautfordringen skal finnes. Skogsatsinga er oppgradert til Arena Pro og får seks millioner kroner i året i fem år framover for å drive fram nye løsninger. Det er en fjær i hatten, og vel så det for Arena Skog og klyngeleder Kjersti Kinderås og det arbeidet de har gjort de siste årene. De har klart å samle hele verdikjeden under en og samme paraply, og har i dag nesten 50 medlemmer. Som en del av satsinga skifter Arena Skog navn til WoodWorks! Cluster, noe som gir bud om internasjonale samarbeidspartnere og at klynga kobler seg tettere på det internasjonale markedet. Når prosjektet kommer i gang ventes det at medlemsmassen stiger til rundt 70 medlemmer, når flere bedrifter, kunder og leverandører blir en del av klyngen.