Er kretsen i ferd med å bli unyttig?

Alarmklokkene bør gå når skikretsen er i ferd med å definere seg bort fra sin viktigste oppgave.

Det er den form for rekruttering kretsen må bidra til, dersom målet fortsatt er å være landets beste skikrets

Meninger

Det er på sin plass med en diskusjon rundt sparekontoen til Nord-Trøndelag skikrets, og hva kretsen bør bruke pengene på. Det ligger litt i navnet og i sakens natur at en krets skal ivareta interesser – og bidra – på tvers av klubbene i regionen. Det er også relativt uproblematisk å hevde at kretsen bør ha et spisset tilbud til de beste løperne i kretsen, som ikke er på landslag eller andre sponsorlag. Nå virker det klart at det har oppstått et misforhold mellom forventningene til, og det som tilbys fra, kretsen.