Viktig skoleerkjennelse

Leder i Trønder-Avisa 14. november.
Meninger

Da Levanger kommune i 2014 begynte byggingen av Levanger ungdomsskole på Røstad, ble en liten gruppe elever med spesielle behov utelatt. Elever med psykiske og/eller fysiske funksjonshemninger, som har omfattende behov for hjelp i undervisningen, fikk ingen egen avdeling på Levanger ungdomsskole. Kommunen ville i stedet ivareta elevenes behov fra den etablerte avdelingen TOA på Frol skole, som fra 2015 ble en ren barneskole. Fra å ha en tilknytning til sine årskulls ordinære klasser på barneskolen, vurderte kommunen det mest hensiktsmessig gi det tilpassede tilbudet på ungdomsskolen fra den spesialpedagogiske avdelingen på Frol. Nå erkjenner kommunen at den tilnærmingen var feilslått.