Riktig av Ap å tenke nytt

Leder i Trønder-Avisa fredag 22. november.
Meninger

Det var under LOs Kartellkonferanse på Gol onsdag denne uka at Ap-leder Jonas Gahr Støre kom med erkjennelsen av at innføringen av markedstenkingen i offentlig sektor har gått for langt. New Public Management-tenkingen, som blant annet går ut på å tildele ressurser og å styre offentlig sektor basert på måltall, har vært førende og økende de siste 20 årene. Den måten å utvikle offentlig sektor på har også preget offentlige reformer Ap selv har bidratt til å sette i gang, ikke minst da Jens Stoltenberg var statsminister. Nå mener Støre det er behov for å endre kursen. «Å styre etter mål er blitt en pervers, detaljert målstyring som ikke tjener noen», uttalte han.