Debatt:

Neida, NRK verken sentraliserer eller legger ned i Steinkjer

Illustrasjonsfoto.  Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

Meninger

I Trønder-Avisa fredag 22. november slås det fast at NRKs kontor i Steinkjer «ribbes for oppgaver». Det er så feil som det er mulig å få det.


Steinkjer blir hardt berørt når NRK omorganiserer

NRK Trøndelag kutter ut ettermiddagssendingene fra Steinkjer fra 1. januar.


NRK kommer fortsatt til å satse sterkt i hele Trøndelag. Kontoret i Steinkjer tilføres faktisk nye, viktige oppgaver. De nye oppgavene kommer i tillegg til grunnpilaren på NRKs distriktskontor: Å levere nyheter fra hele fylket og speile Trøndelag nasjonalt. 

Det skjer ingen ribbing av NRK sitt Steinkjerkontor, slik TAs overskrift tyder på. Vi registrerer at mange tror på TAs versjon, også fylkesordføreren i Trøndelag har skrevet innlegg i avisa. Heldigvis er virkeligheten mye bedre enn inntrykket som er skapt.

I NRK, som i andre bedrifter, må vi hele tida tenke gjennom hva vi kan gjøre for å tjene publikum best mulig. Er det noe som må forbedres? Er det noe som skal fornyes eller endres? Brukes medarbeidernes kompetanse best mulig?  

Vi som er ledere må ta beslutninger om redaksjonelle spørsmål og drifta av kontorene våre.  Forrige uke gjorde vi en slik beslutning, som noen av medarbeiderne på Steinkjer likte dårlig. De lokale radiosendingene på NRK P1 skal nemlig fornyes. I NRK Trøndelag bestemte vi at tiden er inne for å bytte programledere på den lokale ettermiddagssendinga i NRK P1.

Oppslaget i Trønder-avisa («Ribbes for oppgaver») er et forsøk på å beskrive dette: Den nye programlederen bor og jobber i Trondheim og ettermiddagssendinga blir dermed sendt fra Trondheim. Ikke fra Steinkjer. Vi forstår at denne endringa vekker såre følelser hos medarbeidere som i dag lager ettermiddagssendinga. 


 

Men vi forstår ikke Trønder-Avisas dramatiske oppslag.

Fordi: Samtidig bestemte vi nemlig å flytte to nasjonale radiosendinger fra Trondheim til Steinkjer. 

Kontoret på Steinkjer mister altså ei radiosending, men får tilbake to sendinger. Kontoret tilføres viktige oppgaver som vi er trygge på at medarbeiderne vil løses til publikums beste. 

Dette er det motsatte av å «ribbe» kontoret for oppgaver. 

Radio-endringa fra nyttår får ingen bemanningsmessige konsekvenser. Steinkjer-kontoret kommer ikke til å nedbemanne og vi skal ikke redusere på nyhetsambisjonen. Tvert imot har vi i 2019 fått blod på nyhets-tann: I år har NRK-medarbeidere på Steinkjer og i Namsos levert noen av de viktigste og best leste nyhetssakene i hele NRK.

Vi er stolte over nyhetsarbeidet og vil prioritere det høyt også framover. Fra nyttår vil 3-4 medarbeidere på Steinkjer jobbe med radiosendinger og bulletiner, som i dag. For de øvrige ansatte er hovedoppdraget fortsatt å avdekke vesentlige nyheter og følge trønderne i hverdag og fest. 

Sigrid Gjellan, regionredaktør NRK Region midt
Joar Elgåen, fungerende distriktsredaktør NRK Trøndelag