Makta kryper nordover

I jakten på ny prorektor droppet styret i Nord universitet å sette som premiss at vedkommende må ha kontorsted i Trøndelag.

ny prorektor: Hanne Solheim Hansen og Nord universitet skal ansette ny prorektor for utdanning – en stilling som inntil i år har vært plassert i Steinkjer. Fra nyttår kan hele rektoratet være plassert i Bodø, og det forskyver maktbalansen i universitet nordover. Foto: Johan Arnt Nesgård 

Meninger

Det er i ferd med å skje en uheldig forskyving av maktbalansen innad i Nord universitet. Nord universitet jakter ny prorektor for utdanning, som følge av at Hanne Solheim Hansen i sommer ble rektor på fast basis. Det er hennes etterfølger Nord universitet nå skal tilsette.