Endelig punktum i sykehusslaget

St. Olavs Hospital er ikke problemet for sykehusene i Namsos og Levanger – det er heller løsningen.

Bilde: 

Meninger

Det var slettes ikke uventet, men det kom fortere enn noen av oss hadde sett for seg. Nå skal altså Helse Trøndelag – en sammenslåing av Helse Nord-Trøndelag og St. Olavs Hospital – utredes. Sånn umiddelbart kan det høres ut som et sentraliserende grep, og det er lett å tenke at lokalsykehusene blir utarmet. Men det kan også bli helt motsatt. Dette kan være det grepet som sørger for å bevare sterke lokalsykehus i vår del av fylket. Og hva er egentlig alternativet til å se sykehusene i Trøndelag under ett?