Kutt skoleskyssgrensene nå

Leder i Trønder-Avisa onsdag 27. november.
Meninger

Trøndelag fylkeskommune er inne i en viktig periode med å organisere framtidas skolehverdag for elevene i videregående skole. Dette er et arbeid som skjer på flere nivåer. I noen år framover blir det færre elever ved de videregående skolene i fylket, med unntak av i Trondheim. Der går antall elever opp de neste sju årene. Det gir noen utfordringer politikerne er nødt til å løse. I Trondheim vil det være behov for nye skoler, mens man i distriktene er nødt til å sørge for at skoletilbudene blir opprettholdt – selv om det blir mindre penger tilgjengelig. Dette har Trøndelag Ap sagt at de vil prioritere, og det forplikter når de sitter med makta. Ungdommene er kapitalen vi skal leve av i framtida, og da må det investeres i dem for å få best mulig avkastning. Da er gode nærskoler et viktig premiss – selv om det blir noen færre elever i noen år.