Det er vi voksne som har ansvaret

Et barn slår ikke en voksen av hevnlyst og glede. Det er et rop om hjelp.
Meninger

Vold i skolen er et økende problem. Utagerende barn og ungdommer går ikke bare utover medelever. Grunnskolene på Innherred er daglig involvert i hendelser hvor ansatte blir utsatt for vold og trusler. Det er et alvorlig symptom på at noe er feil. Men det er ikke barna det er noe galt med. For hvis vi starter en diskusjon med det utgangspunktet og premisset, er vi på ville veger. Vi må derfor starte med oss selv – oss voksne.