Innlegg:

Vi krever sikringstiltak av ulykkesveien i Mogrenda og Stubbesgropa

– MÅ SIKRES: I lys av mandagens hendelse – som takk og lov ikke fikk et mer alvorlig utfall enn hva tilfellet var – både ber vi om og forventer, at det igangsettes arbeid med utbedring og sikring av denne vegstrekningen, skriver underskriverne av innlegget.   Foto: Johan Arnt Nesgård

Meninger

Mandag ettermiddag ble av det dramatiske slaget for oss som bor i området Mogrenda og Stubbesgropa på Stiklestad, og for noen i langt større grad enn andre. Noen stod midt oppi situasjonen, da en skolebuss med 47 elever fra ungdomsskolen gled utfor veien og ble liggende på siden. Andre kom hjem og ble møtt av blinkende lys og unntakstilstand.

Skolebuss med 47 barn kjørte av vegen og ble hengende utover en skrent i Verdal

Alle er nå evakuert og én passasjer er behandlet for lettere skader.


Det er heldigvis ikke hver dag at den normalt så rolige og fredelige grenda vår er toppsak på flere av landets store nettaviser. Og selv om ingen av oss så for oss akkurat denne situasjonen, er det ikke noe sjokk for oss som bor her at noe før eller siden måtte skje. Det er nemlig ikke første gang at et kjøretøy møter problemer i denne bakken. I fjor veltet en buss til andre siden av vegen, også det på glatt føre. Vi opplever jevnlig at det er mangelfullt strødd, og de fleste av oss har opplevd å miste kontrollen i denne bakken mer enn en gang (og det selv om de aller fleste av oss har lært oss til å kjøre forsiktig på denne strekningen). Vi opplever denne vegstrekningen som farlig vinterstid. Samtidig opplever vi at det er liten interesse for å gjøre sikringstiltak eller utbedring av vegstandard her.

Sigrid (19) var først på stedet

– Vi ringte brannvesenet før vi sprang ned til bussen og alle elevene.

Robin (15) var passasjer i ulykkesbussen

- Jeg tenkte at nå sklir vi utfor og jeg skjønte at her ville vi velte. Jeg ble litt sjokkert.

Odin (15) så bussen skli, så forsvant den ut av syne

Odin Liaklev så bussen skli, så forsvant den ut av syne.


Og la det være sagt – dette kunne gått mye, mye verre. Trærne som bussen stanset i, var tenkt hugget til ved i fjor. Hva ville blitt utfallet dersom disse trærne ikke stod der de stod? Jo, bussen ville rullet videre ned skrenten, og vi ville sannsynligvis snakket om alvorlige personskader. Vegstrekningen hvor ulykken skjedde, er ikke en øde landevei. Det er et vegstykke hvor våre barn og ungdommer går og sykler jevnlig. Flere av oss passerer denne svingen flere ganger hver dag, til fots eller i bil. Hva ville blitt utfallet om en fotgjenger eller en syklist hadde befunnet seg i vegbanen når bussen kom glidende ned bakken?


Per-Arne turte ikke la datteren Lisa ta bussen til skolen dagen etter bussulykken som kunne endt med katastrofe for 47 skoleelever:

Krever sikringstiltak i marerittsving

Beboerne i Mogrenda reagerte med sjokk på bussulykken. – Men ingen av oss ble særlig overrasket, sier Anne-Gudrun Klæth Lyngsmo.


Velforeningen i Mogrenda har bedt om sikring av vegen. Beboere i Stubbesgropa og Mogrenda har gang på gang opplevd ubehagelige situasjoner her på vinterstid. I lys av mandagens hendelse – som takk og lov ikke fikk et mer alvorlig utfall enn hva tilfellet var – både ber vi om og forventer, at det igangsettes arbeid med utbedring og sikring av denne vegstrekningen.


Måtte strø for brannvesenet: – Det var ikke strødd i det hele tatt

Jorodd Woll tok traktoren til ulykkesstedet i Mogrenda da han så blålysene blinke. Han bidro med å strø det glatte føret for brannfolkene på stedet.


Vi vil berømme de av våre naboer som bidro under situasjonen på mandag – den varme og rause familien Sagen/Wibe som åpnet hjemmet sitt for elevene, Jorodd som ordnet opp og strødde for brannmannskapene, og andre som på en eller annen måte bidro. Nå håper vi at Verdal kommune og vegeier Trøndelag fylkeskommune vil ta tak, slik at vi slipper flere dager som mandagen. For dersom veien forblir usikret, vet vi som bor her at den dagen kommer igjen ...


Vegvesenet har konkludert: – Veien var tilfredsstillende

Statens vegvesen mener at det var stabilt vinterføre og minus én grad på ulykkesstedet mandag – til tross for flere som fortalte om en svært glatt vei.


Bekymrede naboer i Mogrenda/Stubbesgropa:

 • Per-Arne Nesjan
 • Trond Vidar Haga på vegne av Mogrenda velforening
 • Anne-Gudrun Klæth Lyngsmo
 • Håkon Lyngsmo
 • Morten Egil Haga
 • Odd Martin Kvelstad
 • Inger Lundkvist
 • Marthe Bragstad
 • Magna Hojem
 • Maurice Samulski
 • Kari Sandaunet
 • Åshild Schultz Woll
 • Jorodd Woll
 • Gerd Sagen
 • Marte Liaklev
 • Gerd Irene Stormo
 • Kjersti Hofstad
 • Bjørn Molde
 • Ole Nessemo
 • Kjetil Woll
 • Elena Stanislavovna
 • Marit Ness
 • Torbjørn Ness
 • Rigmor Hafell
 • Line Therese Ertsås
 • Martin Hojem
 • Line Lundkvist Molde
 • Tone Frøseth Bakkeslett
 • Kjetil Bakkeslett
 • Gunnar Stormo
 • Rune Bjørken
 • Anne Martine Eggen
 • Jan Magnus Bragstad
 • Nina Bjørken
 • Håkon Hafell
 • Hanne Molde
 • Mona Sliper
 • Mariann Skimmeli
 • Berit Synnøve Lyngsaunet
 • Kjersti Haga
 • Karoline Herleiksplass
 • Randi Haga
 • Ingunn Molde
 • Rolf Lundgren
 • Monica Lundgren
 • Stine Smulan
 • Jon S. Klokhaug
 • Andreas Auren Fet
 • Torbjørn Prestmo
 • Ståle Skrove
 • Lise Lyngås Prestmo
 • Kari Marie Klæth
 • Svein Thorsen
 • Marit Lein
 • Ruth Grundmo
 • Inge Martin Høyem
 • Ranja Artntzen
 • John Thomas Hammer
 • Hans Ove Smulan
 • Isak Høyem
 • Eirin Rogdaberg Skimmeli
 • Rakel Hafell
 • Fredrik Bakkeslett
 • Tove Eilertsen
 • Thomas Digre
 • Hans Wehn
 • Sigrid Sagen Wibe
 • Tor Wibe