Fætta – bygda i utkanten av et industrieventyr

Mens industriområdet vokser seg stadig større, står fættaskogen som en uryddig grense mot kamplystne innbyggere i et utsatt boligfelt.

SKYGGELAND: Boligområdet Fætta har fått industriområdet tettere innpå seg, litt etter litt, etter at oljeindustrien kom til Verdal og etableringen av industriparken ble et faktum. Også i dag er det fortsatt politiske kamper om hvorvidt nye deler av fættaskogen må vike for nye industritomter.  Foto: Johan Arnt Nesgård

Meninger

Hvordan er det, sånn helt egentlig, å bo ved siden av et industriområde, som spiser seg stadig tettere innpå dørstokken din? Hvordan er det å oppleve politikerne som gjerne ofrer vegetasjonen mellom industriområdet og boligområdet – for å gjøre plass til enda mer industri?