Innlegg:

Vi trenger ikke høyhusbebyggelse i Levangersundet

– MÅ TENKE LANGSIKTIG: Det øns­kes fra plan­av­de­lin­gen i Levanger kommune en for­tet­ning i byen vår, men den må ikke å tas i Sjø­ga­ta 27. Kom­mu­nen må ha ev­nen til å plan­leg­ge lang­sik­tig og ikke hoppe når ut­byg­ge­re ber kom­mu­nen om å hoppe, skriver Atle Naavik i dette innlegget.  Foto: Skisse: Arcon Prosjekt

Meninger

Det var med stor interesse jeg leste intervjuet med Hroar Stjernen i Trønder-Avisa lørdag 14. desember. Det var veldig betimelig med tanke på Farstads innlegg etter siste PUK-møte i kommunen. Stjernen drev jo ren reklame for Stiklestad eiendom (SE), skulle nesten tro han var ansatt av dem. Dette er nok nærmere sannheten enn folk flest er klar over. Stjernen, som ikke bor i Sjøgata 27, ble innsatt som styreleder i Sameiet sjøgata 27 etter forslag fra valgkomiteen i sameiet, der blant andre Brynjar Farstad fra Stiklestad Eiendom sitter.

I det hele tatt er det et stort press fra Stiklestad Eiendom på både beboere i området, kommuneansatte og politikere på å få gjennomført denne utbyggingen. Og rolleblandingen i denne saken er i beste fall uheldig.

Stjernen påstår at bygningen er i veldig dårlig forfatning og trenger vedlikehold, og ser utbyggingen kun som en mulighet for å få dekket vedlikehold og utbedringer i sameiet. Men sannheten er at de aller fleste av utbedringene som SE kommer med er faktisk lovpålagt ved en bygningsmasse som de ønsker å bygge.

Og det er vel en kjensgjerning at slike åpne garasjekjellere som det planlegges med ofte tiltrekker seg uønsket virksomhet.

Det er lett å forstå at både politikere og medeiere i sameiet blir blendet av de flotte og fine presentasjonene fra SE, og i tillegg sendes det ut bilder av tagging og dårlig vedlikehold, (til bla politikere i PUK), for å understreke behovet for nybygg. Når var det sist at slike presentasjoner ble like bra som brosjyrene og reklamen?

En av grunnene til at det ser ut som det gjør i Sjøgata 27 i dag, er at eierne av næringsdelen har latt området/bygningsmassen forfalle, og de bruker nå dette forfallet som de selv har vært med på som et viktig poeng for å få bygge ut.

Det ønskes fra planavdelingen i Levanger kommune en fortetning i byen vår, men den må ikke å tas i Sjøgata 27. Kommunen må ha evnen til å planlegge langsiktig og ikke hoppe når utbyggere ber kommunen om å hoppe.

Mye annet må være på plass før sundet bygges igjen, blant annet en langsiktig plan på infrastruktur i byen vår. Hvilken plan har kommunen for eksempel for biltrafikken i byen?

Hva skjer med fergen og fergeleiet? Blir den elektrifisert, hva gjør det for området?

Man har andre områder som for eksempel havna og Moan til fortetting, vi trenger ikke å ta den i Sjøgata, den er tross alt «naboen» til trehusbyen.

Levanger har aldri hatt høyhusbebyggelse i sundet og vi trenger fremdeles ikke det.

Nå har kommunen lagt en ny flott ungdomsskole til Røstad, og Sjøgata er opparbeidet for å gjøre den trafikksikker for skoleungdommene. Er det da riktig å øke den trafikale belastningen med 50 nye leiligheter?

Jeg håper at beboere og politikere våkner opp og ikke tillater utbyggingen av Sjøgata 27 slik som SE foreslår. Når først betongklossene er bygget er området for all tid tapt.

Man kan gjerne gjennomføre byggetrinn 1 med redusert antall etasjer, men byggetrinn 2 må aldri gjennomføres.

Vi kan ikke risikere nok et dårlig valg slik som saken rundt garasjene i Jernbanegata ble. Trenger jeg å nevne sist trehusbyen måtte reddes av riksantikvaren?

Dessuten må eiendomsforholdene avklares FØR en eventuell byggestart. Hvis ikke dette er på plass og det gis tillatelse til bygging uten de begrensninger som PUK og Byantikvaren har sagt, så risikerer man å få et helt annet sluttprodukt enn forelagt.

Til slutt kan og bør man også stille seg et spørsmål om det er riktig forvaltning av kommunens eiendommer/verdier ved å «gi bort gratis» tomt til store utbyggere. Dette er en festetomt som eies av kommunen. Det er især aktuelt på det området som er parkeringsplass i dag. Det å få bygge 30–40 leiligheter på gratis tomt er jo et kupp for SE. Det er helt sikkert mange andre entreprenører som også kunne tenke seg en «gratis» tomt.

Jeg mener at det er mulig å foredle dette området på en mye bedre måte enn foreslått av Stiklestad Eiendom, men det gir sikkert ikke den avkastning som de ønsker.

Atle Naavik


Fylket råder Levanger til å bevare denne utsikten: – Byggetrinn to henger i en tynn tråd for meg, sier komitéleder

Trøndelag fylkeskommune råder Levanger kommune om å si nei til byggetrinn to av Sjøgata brygge.

Styreleder i sameiet ved Sjøgata brygge-prosjektet:

Hroar Stjernen: – Det er skuffelse blant beboerne

Hroar Stjernen, styreleder i sameiet som har forhandlet med Stiklestad eiendom om utbyggingen i Sjøgata, sier at flesteparten synes det er trist at de ikke har landet en avtale.